PORADNIA MEDYCYNY PRACY
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC
Rejestracja tel. ☎ (32) 290 44 66, ☎ (32) 290 44 56

Wykonujemy badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne).

Badania profilaktyczne wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z pracodawcami.

Wykonujemy między innymi badania lekarskie:

 • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • pracujących na wysokości oraz w innych narażeniach,
 • członków ochotniczej straży pożarnej,
 • marynarzy (świadectwo międzynarodowe zdrowia),
 • osób ubiegających się o pozwolenie na używanie broni,
 • osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii,
 • dla celów sanitarno - epidemiologicznych,
 • osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa,
 • osób powracających i wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych,
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Wykonujemy również pełen zakres badań psychologicznych.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach wykonuje zgodnie z zawartymi umowami badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Poradnia prowadzi dla lekarzy staże specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy i chorób płuc.

Istnieje możliwość wykonania badania EMG, bez kolejki - odpłatnie.

Skierowanie na badania profilaktyczne (do pobrania) PDF