1. Ośrodek prowadzi działalność orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych i szeroko rozumianą opiekę profilaktyczną nad pracującymi.
 2. Pacjent ze stosownym skierowaniem zgłasza się do Rejestracji, gdzie zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna, a następnie kierowany jest do lekarza, który może poszerzyć jego zakres o konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe.
 3. Kolejność przyjęć w dniu zgłoszenia ma charakter wyłącznie porządkowy.
 4. Pacjent przyjmowany do poradni winien posiadać:
  • dowód tożsamości;
  • skierowanie;
  • wyniki badań dodatkowych związanych ze stanem zdrowia;
  • dokumentację medyczną dotyczącą swego stanu zdrowia.
 5. Dokumentacja pacjenta do poszczególnych gabinetów lekarskich dostarczana jest przez pielęgniarkę.
 6. Lekarz na podstawie badania lekarskiego, wyników badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych wydaje pacjentowi właściwe orzeczenie lub zaświadczenie. W przypadku orzeczenia lub zaświadczenia negatywnego przekazywane jest ono drogą pocztową do osoby lub podmiotu wystawiającego skierowanie.
 7. Postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w związku z podejrzeniem choroby zawodowej przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rozpoznawania i dokumentowania chorób zawodowych.

W Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym w Sosnowcu, w skład którego wchodzą: Poradnia Chorób Zawodowych, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia dla Kierowców, Poradnia ds. Odwołań i Poradnia dla osób wyjeżdżających do pracy w tropiku dysponujemy zapleczem konsultacyjnym w dziedzinach:

 • laryngologii,
 • foniatrii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • dermatologii,
 • psychologii,
 • psychiatrii,
 • ortopedii.

Posiadamy tam również specjalistyczne zaplecze diagnostyczne do badań:

 • słuchu (audiometria, tympanometria, impedancja),
 • narządu głosu (stroboskop),
 • czynnościowe układu oddechowego (spirometria, gazometria),
 • czynnościowe układu naczyniowego (palestezjometria, próba oziębienia, termometria skórna),
 • laboratoryjnych,
 • EMG,
 • EKG.