Podstawowe Jednostki Służby Medycyny Pracy
Zgłoszenie przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy podjęcia/zakończenia działalności przez lekarza/pielęgniarkę/psychologa
Każda komórka organizacyjna przedsiębiorstwa z profilem medycyny pracy wykonująca badania profilaktyczne podlega zgłoszeniu.
PDF  XLS 

 

Psycholog
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez psychologa - przedsiębiorcę z zakresu medycyny pracy. Wypełnia tylko psycholog! PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC

 

Lekarze
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne PDF XLS
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych PDF DOC
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie stażu kierunkowego do specjalizacji PDF DOC
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy - dotyczy lekarzy wykonujących praktykę lekarską lub zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej Wypełnia tylko lekarz! PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC
Wzór świadectwa zdrowia dla marynarzy PDF

 

Pielęgniarki
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez pielęgniarkę wykonującą praktykę pielęgniarską Wypełnia tylko pielęgniarka! PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC

 

Dydaktyka
FORMULARZE NALEŻY WYPEŁNIĆ I W ORYGINALE DOSTARCZYĆ DO WOMP KATOWICE
Wzór zgłoszenia planu badań profilaktycznych na rok 2022 - kandydatów/uczniów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o służbie medycyny pracy (załącznik nr 1 do umowy). PDF XLS
Wzór zgłoszenia planu badań profilaktycznych na rok 2023 - kandydatów/uczniów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o służbie medycyny pracy (załącznik nr 1 do umowy). PDF XLS
Wzór zgłoszenia planu badań lekarskich na rok 2023 - kandydatów/uczniów, którzy w roku 2023 podlegać będą badaniom lekarskim, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami (załącznik nr 1 K do umowy). PDF XLS
Wzór zgłoszenia zmiany planu badań profilaktycznych na rok 2022 - kandydatów uczniów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o służbie medycyny pracy (załącznik nr 3 do umowy). PDF XLS
Wzór zgłoszenia zmiany planu badań profilaktycznych na rok 2023 - kandydatów uczniów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o służbie medycyny pracy (załącznik nr 3 do umowy). PDF XLS
Imienny wykaz przebadanych kandydatów/uczniów (załącznik nr 2 do umowy). PDF XLS

 

Pracodawcy / Instytucje / Pacjent
Skierowanie na badania profilaktyczne PDF DOC
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie PDF DOC
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz kolejny w żądanym zakresie PDF DOC