PRACOWNIA PSYCHOLOGII PRACY
ul. Warszawska 42
42-008 KATOWICE
Sekretariat tel./fax ☎ (32) 259 88 59

Oferuje szeroki zakres usług psychologicznych obejmujących pełną diagnozę kliniczną, a także poradnictwo psychologiczne. W ramach diagnozy wykonujemy pełny profil funkcjonowania poznawczo intelektualnego (IQ), badanie osobowości, w tym także kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także badanie neuropsychologiczne.

Pracownia Psychologii Pracy oferuje badania psychologiczne:

 • Kierowców pojazdów wszystkich kategorii;
 • Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego:
 • Sprawców wypadków drogowych,
 • Kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości,
 • Kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne.
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • Pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorów wózków widłowych, obsługa żurawi i suwnic itp.).
 • Osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających pozwolenie na broń;
 • Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • Osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa;
 • Kandydatów do objęcia urzędu sędziego.