Harmonogram szkoleń/kursów

organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

w II półroczu 2023r.

 

Szkolenia dla pielęgniarek służby medycyny pracy


 

„Rola pielęgniarki w profilaktyce zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” oraz warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia: „Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy”

 

Termin szkolenia: 21.11.2023r. godz. 9.00

 

Szkolenia są jednodniowe, bezpłatne.

Zajęcia odbędą się w siedzibie WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42.