PORADNIA MEDYCYNY PRACY

ul. Stanisława Staszica 44a

41-200 SOSNOWIEC

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56 
Sekretariat tel./fax (32) 290 - 44 - 65

Wykonujemy badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne).


Badania profilaktyczne wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z pracodawcami.

 

Wykonujemy badania lekarskie:

  • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
  • pracujących na wysokości,
  • członków ochotniczej straży pożarnej,
  • marynarzy (świadectwo międzynarodowe zdrowia),
  • osób ubiegających się o pozwolenie na używanie broni,
  • osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii,
  • dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa,
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Wykonujemy również pełen zakres badań psychologicznych.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach wykonuje zgodnie z zawartymi umowami badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpieczny dla zdrowia.

 

Poradnia prowadzi dla lekarzy staże specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy i chorób płuc.

 

Istnieje możliwość wykonania badania EMG, bez kolejki - odpłatnie.

 

Skierowanie na badania profilaktyczne (do pobrania)  PDF   DOC