Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej i naprawy izolacji przeciwwilgociowej oraz uzupełnienia tynków cokołu elewacji dla budynku Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a

Znak sprawy: AAT-380-2/16


Ogłoszenie o zamówieniu - Urząd Zamówień Publicznych – ogłoszenie (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIKI 1-8  – Załącznik 1-8 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIKI 9  – Załącznik 9 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 10  – Załącznik 10 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 11  – Załącznik 11 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 12  – Załącznik 12 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 13  – Załącznik 13 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 14  – Załącznik 14 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 15  – Załącznik 15 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 16  – Załącznik 16 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 17  – Załącznik 17 (do pobrania)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK 18  – Załącznik 18 (do pobrania)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – (Informacja)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia