PORADNIA PSYCHOLOGII PRACY
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC
Rejestracja tel. ☎ (32) 290 44 66, ☎ (32) 290 44 56

Poradnia Psychologii Pracy oferuje badania psychologiczne:

 • Kierowców pojazdów wszystkich kategorii;
 • Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego:
 • Sprawców wypadków drogowych,
 • Kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości,
 • Kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne.
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • Pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorów wózków widłowych, obsługa żurawi i suwnic itp.).
 • Osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających pozwolenie na broń;
 • Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa;
 • Kandydatów do objęcia urzędu sędziego.