Uwaga!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach informuje, iż z dniem 01.04.2015r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2015 poz. 457)

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2015r. istnieje obowiązek wykorzystywania nowych druków wydawanych orzeczeń lekarskich, których wzory stanowią załączniki do wyżej cytowanego rozporządzenia.