INORMUJEMY, ŻE USTALANIE TERMINU BADAŃ DLA UCZNIÓW/KANDYDATÓW ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE – 32/290-44-56

W celu wykonania badań należy ustalić termin drogą elektroniczną na stronie internetowej TERMINARZ dotyczy wyłącznie uczniów/kandydatów  badanych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach - Dział Konsultacyjno Diagnostyczny w Sosnowcu przy ulicy Staszica 44A.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy),
 • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) - czytelnie podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego,
 • długopis.

Druki:

 1. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
 2. badanie podmiotowe
  - Wersja polsko-ukraińska  badanie podmiotowe
 3. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy
  - Wersja polsko-ukraińska oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.