Czwartek, 4 Wrzesień 2014

Przetarg nieograniczony - "Na dostawę zestawu videolaryngostroboskopowego" dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach. 

Znak sprawy: AAT-380-2/14 


Ostatnio zmieniany w Wtorek, 16 Wrzesień 2014
Więcej…
 
Środa, 9 Lipiec 2014

Przetarg nieograniczony - "Na Roboty budowlane w budynku Działu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a". 

Znak sprawy: AAT-380-1/14 


Ostatnio zmieniany w Środa, 30 Lipiec 2014
Więcej…
 
Wtorek, 24 Czerwiec 2014
Informacja - Poradnia Dla Kierowców
 
Ustalanie terminu wykonania badań należy dokonać pod numerem telefonu (32) 290 - 44 - 66 lub (32) 290 - 44 - 56.
 
Wtorek, 3 Czerwiec 2014
Informacja
 
Przypominamy, że lekarze medycyny pracy ogólnej i rodzinnej (symbol "9" w pieczątce lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne) mogą wykonywać badania profilaktyczne wyłącznie tych pracowników, u których na stanowisku nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych (zgodnie z §7 ust. 7 Rozp. MZ i OS z dnia 30 maja 1996 r. – Dz. U. Nr 69 poz. 332 ze zm).

 
Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Godziny Pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 do 15:00


 

 
Czwartek, 13 Luty 2014

W zakładkach Kursy dostępny jest nowy harmonogram na 2014 r.


 

 
Piątek, 24 Styczeń 2014

Informacja dla pracowników, którzy korzystają z samochodu do celów służbowych.                           

 

Informacja - informacja_01_2014.pdf (do pobrania)


 
Wtorek, 7 Styczeń 2014

Ogłoszenie - Formularze MZ-35A i MZ-35B za rok 2013

 

W dziale "Formularze do pobrania" dostępne są nowe druki MZ-35A i MZ-35B za rok 2013

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 zarządza:
 
MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących; przekazuje się w formie elektronicznej - portal sprawozdawczy CSIOZ: csioz.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej – do WOMP Katowice
obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2014 z danymi za rok 2013
 
MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; w formie elektronicznej - portal sprawozdawczy CSIOZ: csioz.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej – do WOMP Katowice
obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2014 z danymi za rok 2013
 
WAŻNE:
Sprawozdania należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 roku -  zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439  ze zm.)

 
Środa, 2 Październik 2013
Istnieje możliwość wykonania badania EMG, bez kolejki - odpłatnie.

 

 
Wtorek, 1 Październik 2013

Informujemy, że zgłoszenie planów badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i  uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na rok kalendarzowy 2014, należy składać do 31 października 2013r.

 

Wzór zgłoszenia planu na rok 2014 znajduje się w dziale "Formularze do pobrania."

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2