Czwartek, 3 Kwiecień 2014

Godziny Pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 do 15:00


 

 
Czwartek, 13 Luty 2014

W zakładkach Kursy dostępny jest nowy harmonogram na 2014 r.


 

 
Piątek, 24 Styczeń 2014

Informacja dla pracowników, którzy korzystają z samochodu do celów służbowych.                           

 

Informacja - informacja_01_2014.pdf (do pobrania)


 
Wtorek, 7 Styczeń 2014

Ogłoszenie - Formularze MZ-35A i MZ-35B za rok 2013

 

W dziale "Formularze do pobrania" dostępne są nowe druki MZ-35A i MZ-35B za rok 2013

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 zarządza:
 
MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących; przekazuje się w formie elektronicznej - portal sprawozdawczy CSIOZ: csioz.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej – do WOMP Katowice
obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2014 z danymi za rok 2013
 
MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; w formie elektronicznej - portal sprawozdawczy CSIOZ: csioz.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej – do WOMP Katowice
obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2014 z danymi za rok 2013
 
WAŻNE:
Sprawozdania należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 roku -  zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439  ze zm.)

 
Środa, 2 Październik 2013
Istnieje możliwość wykonania badania EMG, bez kolejki - odpłatnie.

 

 
Wtorek, 1 Październik 2013

Informujemy, że zgłoszenie planów badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i  uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na rok kalendarzowy 2014, należy składać do 31 października 2013r.

 

Wzór zgłoszenia planu na rok 2014 znajduje się w dziale "Formularze do pobrania."

 
Poniedziałek, 12 Sierpień 2013

W  zakładce  "Formularze do pobrania"  dostępny  jest wzór  świadectwa  dla  marynarzy  (do pobrania)


 

 
Poniedziałek, 6 Maj 2013

Zgłoszenie - psycholog

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.) istnieje obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia/zakończenia działalności psychologa realizującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.


Psycholodzy realizujący ww. zadania w zakładach opieki zdrowotnej publicznych/niepublicznych czy praktykujący indywidualnie dokonują zgłoszenia tej działalności w ciągu 30 dni od zaistnienia tego faktu.


 
Środa, 5 Maj 2010

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi współfinansowania przez

uczestników kursów realizowanych ze środków Unii Europejskiej,

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach informuje, że

wszystkie kursy organizowane są

wyłącznie w siedzibie WOMP w Katowicach w formie bezpłatnej.


 
Wtorek, 4 Sierpień 2009
W dniu 29 lipca 2008 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie:
„Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”.  
CMKP
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Więcej  informacji na stronie www.cmkp.edu.pl